04.11

Nov. 4th, 2016 11:42 pm
a_i_s_l_i_n_g: (миттель)
[personal profile] a_i_s_l_i_n_g
Обычно в мой ДР все-таки еще осень, а в этом году уже совсем зима.
Date: 2016-11-06 09:22 pm (UTC)
From: [identity profile] dvornyagka.livejournal.com
Ой, я как-то все пропустила. Запоздало, но всячески -- с днем рождения!!!

Date: 2016-11-06 09:24 pm (UTC)
From: [identity profile] http://users.livejournal.com/_aisling_/
Спасибо! :)))

Profile

a_i_s_l_i_n_g: (Default)
_aisling_

May 2017

S M T W T F S
 123456
78 910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 24th, 2017 06:52 am
Powered by Dreamwidth Studios